Tư vấn lắp đặt giàn phơi: 0966724622
     
  Home
»

Hướng dẫn mua hàng

Các phương thức mua hàng:

Doanh nghiệp thương mại mua buôn giàn phơi thông minh có thể mua hàng theo các phương thức sau:

Mua hàng theo phương thức trực tiếp: Theo phương thức này, căn cứ vào hợp đồng đã ký kết, doanh nghiệp cử nhân viên thu mua hàng hoá mang giấy uỷ nhiệm nhận hàng đến đơn vị bán hàng để nhận hàng theo quy định của hợp đồng mua bán hàng hoá, hoặc có thể doanh nghiệp mua trực tiếp tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, tại Công Ty. Sau khi hoàn thành thủ tục chứng từ giao nhận hàng hoá, nhân viên thu mua sẽ vận chuyển hàng hoá bằng phương tiện tự có hoặc thuê ngoài, mọi chi phí vận chuyển thì do doanh nghiệp chịu.

Khách hàng cá nhân: Các cá nhân mua hàng tại giàn phơi bền rẻ.com sẽ được kế toán lên đơn và chuyển theo yêu cầu của khách hàng.

Mua hàng theo phương thức chuyển hàng: Căn cứ vào hợp đồng đã ký kết hoặc đơn đặt hàng, Gianphoibenre.com chuyển hàng tới cho bên mua theo địa điểm quy định trước và bên mua sẽ cử nhân viên thu mua đến nhận hàng. Trường hợp này thì chi phí vận chuyển hàng hoá có thể do bên bán hoặc bên mua chịu theo thoả thuận của hai bên

Chat Zalo Chat Facebook Hotline: 0966 724 622